پیشـرو در صنعت تاسیسات

info [at] atrina [dot] org

78339000 (21)98+

Super User

Super User

1
2

یکشنبه, 11 اسفند 1398 13:09

خدمات پس از فروش

پس از انتـخاب یـک محصول با کیفیـت، بیشـترین دغـدغه مـشتریان، خدمات پس از فروش یا هـمان نگهداری و پشتیبانی است. تربـیت یک تیم مجرب و متخصص با ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری مناسب که بتواند با حفظ حرمت و ایـجاد اعـتماد و آرامـش خاطر برای مشتریان، پاسخـگوی مشکلات و ابهامات باشد از جمله برنامه‌هایی اسـت که همواره در دستور کار شـرکت توسعه تاسیـسات آتریـنا بوده است. ما خدمات پشتیبانی را به عنوان یکی از مـراحل اصلی چرخه حیات محصول و پل ارتباطی پایدار با مشتریان می‌دانیم. با توجـه به گستـره محصـولات و تـجـهیزات این شرکت، شامل انواع پکیج دیواری چگالشی، انواع سیستم‌های سرمایشی جذبی، تراکمی، سانــتریفیـوژ، بویــلـرهای چـگالشی و سـیسـتم‌های هوارسان و ... اسـتفاده از نرم افزارهای پیشـرفته و تـیم خـدمات تـحت استـخدام شرکـت ضـروری مـــی‌باشد. خدمات پس از فروش توسعه تاسیسات آترینا در شهرستان‌ها از طریق نمایندگی‌ها، شعب و دفـاتر منطقه‌ای انجام شده و از اینرو همواره تعاملات و ارتباطات زیادی با عاملیت خود دارد که نیازمند دقت نظر و صـرف زمـان متناسب در این زمینه مـی‌باشـد. تیـم خدمــات پــس از فروش توسعه تاسیسات آترینا نسـبـت بـه  ارائـه  دستـورالعـمل و امــکانـات نـرم افـزاری  مــوجود اقدام می‌نماید و از اینرو منــافع پایدار و اطمـینان هرچه بیشتر کارفرمای محترم تامین مـــی‌گردد.

برخـــی از اقـداماتی که برای ثبت اطلاعات و خدمات رسـانی هــرچــه بیشتر به مشتریان در این شرکت انجام مـی‌شود شامل موارد زیـر مـی‌گردد:

 

بازدید های دوره‌ای
برگزاری دور‌ه‌های آموزشی و کاربردی
لجستیک انبار
ارتباط با مشتری CRM    

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه, 19 -2666 12:53

آموزش

توسعه تاسیسات آترینا به منظور توسعه دانش، مهارت و ارتقاء سطح توانمندی نیروی انسانی فعال در صنـعت تاسیسات کشور، نسـبت به آموزش داخـلی کـارکنان خود و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف فنی و مهندسی برای سازمان‌ها، مهندسین و تکنسین‌های فعال در صنعت تاسیسات کشور اقدام می‌نماید. همچنین کارکنان این شرکت جهت ارائه خدمات فنی و مهندسی، تعمیرات و نگهداری به صورت ادواری جهت آموزش به شرکت‌های بین‌المللی تولید کننده تجهیزات و سیستم‌های پیشرفته مطرح در این صنعت از جمله دانشگاه کلیوت اعزام شده و دارای مدارک و گواهینامه‌های بین‌المللی متعدد می‌باشند. دانـشگاه کلـیوت از بـدو تـاسیـس دوره‌هــای آمـوزشی مخـتـلفی را در سطوح مختلف تـئوری و کاربــردی، از دوره‌های طراحی و تولید سیستم‌های تهویه مطبوع گرفته تا تکنولوژی و راهکارهای نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری تجهیزات ارائه می‌کنـــد.

 

 

 

در ایـن دوره‌ها شرکـت کننـدگان می‌تــوانند عملیات‌های مخـتـلـف نــصــب، راه انـــدازی، بهره‌برداری و نگهداری از سیستم‌های مختلف تهویه مطبوع را فرا گرفته و به صورت عملی درکارگاهای مختلف با استفاده از دستگاه‌های نصب شده دانش تئوری خود را تجربه کنـند. همچنین با صـدور مـدرک دوره آمـوزشـی دانـشـگاه کلیــوت، شـرکـت کنــندگـان از اعتـبار علمــی بیـن‌المـللی بـرخوردار مـی‌شـوند.

به طـور کــلی برای پرسنل پـروژه‌هـایی که تجـهـیــزات آنـها تـوســط شـرکت توسعه تاسیسات آترینا تامـین می‌گـردد، دوره‌های بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری در داخل و یا خارج از کشور برگزار شده و نسبت به انتقال دانش و مهارت فنی به افراد به منظور بومی‌سازی و استقلال کارفرما و یا بهره‌برداران اقدام می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

1
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9


توسعه تاسیســات آترینا به ارائــه خدمات تخــصصی طــراحــی، نــظــارت، اجــرا و مــشــاوره در انتـخــاب و ســـایــزینــگ سیــستم‌های تــهویه مطبوع ساختمانی و صنعتی با هـدف حــفــظ منافع کــارفرمایان با کاهش هــزینه‌های سـرمایـه‌گذاری و ارتــقاء رتبه انرژی و مـهیا نمودن ســطح بالاتری از شرایط آسایشی برای ساكــنین ساخــتمان می‌پردازد. تاسیسات بهــینه ساخــتمان شامل انتخاب درســت هر یـک از تجــهیزات، طــــراحــی و اجــرای مطلوب و متـــناسب بــا شــرایط اختــصـاصی ساخـتمــان و بهـــره‌بــرداری صحــیح از سیســتم‌های مربوطه می‌باشد. ایـن شرکـت با تکیه بر سابقه طولانی در حوزه شناخت نـيـازهاي پــروژه در زمان ســاخت، داراي واحد کنــترل کیفیت و مدیریت زمــاني پــــروژه‌ها مي‌باشــد. هــمواره در مــراحـل مــختلف پـروژه‌ها سعي بـر آن بـوده است تا از روش‌هــاي متفاوت و مدرن با رويکرد کاهش زمان، هزينه‌هاي اوليـه در مراحل ســاخت و اجـرا استــفاده گردد. عــدم اجـرای صحیح پروژه‌هــاي ساختماني، اســتفاده از نیــروی انسانی غیر مـاهر در ایـن کار و اســتفــاده از تاسیـسات و تجــهیزات غیر استاندارد و با تکــنولوژی قدیمی، باعــث بـــروز مشـکلات متعــدد در زمــان بهـره‌بـــرداري از ســاختمـان مي‌گردد. بهر‌ه‌گيــري از نيـروي کــار غير مجرب معـمولاً با پنــهان نمـودن مشکلات بوجـــود آمـــده در زمان اجراي کار مصـادف شـــده و هزینه های تعمیر و نگهداری و نهایتا بهره برداری از ساختمان را به شدت افزایش می دهد.

 

جهت جلوگیری از موارد مذکور، این شرکت اقدام به ایجاد تیم های اجرایی متخصص نموده است. برگزاری دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در داخل و خارج از کشور، همکاری دائمی و بلند مدتبا تیم های اجرایی و اتخاذ سیاست های تشویقی از جمله اقدامات انجام شده تاکنون میباشد.  از طرفی نظارت دائمی و موثر در عملیات اجرایی توسط دپارتمان های فنی و تخصصی، کیفیت بالای اجرا توسط این شرکت را تضمین می نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه, 24 مهر 1401 17:47

پروژه ها

 

 
 

 

10
11
13
14
15
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9
a
d
e
f
g
g1
g2
g4
h
i
j
k
o
p
q
r
s
t
u
w
y

 

چهارشنبه, 01 -2666 11:10

کیتورامی

 

 

در سال 1962، گروه Kiturami با تکـیه بر صنـعت بویلر خانگی، با ایجاد توسـعه و تحـول در زمیـنه تـهویـه مطبـوع و گرمایش، تاریـخ جـدیدی را در صـنعت تاسیسات بوجـود آورد. در طـول نیـم قـرن پژوهش و فعالـیت بــی‌وقـفـه، بـا پیشـبـرد تکـنولوژی گـرمـایـشی و سـرمایـشـی تخـصـصی، ایـن کـمـپـانـی توانـسـت در میــان ابــر ‌شرکت‌های تولید کـننده تجهیزات تاسیساتی و تهویه مطبوع دنـیا قرار گیـرد و با حـجم بـالای فـروش و ارائه خدمات گـسترده پـس از فروش به مشتریان، علاوه بر رضایتمندی همگانی، خود را در میان شرکت‌های برتر HVAC دنیا مـعرفی نـمـاید. ایـن کمـپانی در طی سـال‌های 1985 و 1988، به تکـنولوژی Solid air دسـت یافـت که در واقـع پـایه صنعت تهویه مـطبوع خانگی محسوب می‌گردد و پس از آن فعالیت خود را در همه زمینه‌های مرتبط با تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش گسترش داد.

 

 

گستره کاملی از انواع سیستم‌های سرمایشی شامل چیلرهای جذبی، سانتریفیوژ، تراکمی، سیستم‌های هوارسان و تجهیزات سرمایشی صنعتی از جمله تجهیزات و محصولات تولید شده در این شرکت می‌باشند که به کشورهای مختلف از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و ... صادر می‌گردد.

 

 

 

 

 محصولات کیتورامی:


چیلر جذبی آب گرم
چیلر جذبی آب داغ
چیلر جذبی شعله مستقیم
چیلر جذبی مالتی انرژی (هایبریدی)
انواع فن کویل
بویلر چگالشی
پکیج راندمان بالای دیواری
چیلر تراکمی هواخنک و آب خنک مجهز به کمپرسور اسکرو
چیلر تراکمی هواخنک و آب خنک مجهز به کمپرسور اسکرال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخذ رتبه A تولید محصولات سبز و منطبق با حداقل مصرف انرژی‌های سبز از جمله افتخارات این کمپانی محسوب ‌می‌گردد. بر این اساس این شرکت موفق به دریافت گواهینامه‌ها و استاندارد‌های لازم در زمینه کاهش مصرف انرژی و محصولات بهینه متناسب با بازار‌های جهانی گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویدئو کیتورامی

چهارشنبه, 01 -2666 11:11

کلایوت(کلیوت)

 

شرکت شناخته شده اروپایی کلیوت واقع در ایتالیا است که نسبت به تولید سیستم های سرمایشی و تهویه مطبوع مدرن و پیشرفته در بخش ساختمان و صنعت فعالیت می نماید. کارخانه کلیوت در شهر فلتر بلونو ایتالیا در سال 1989 توسط برونوبللو تاسیس گردید که پیشتر هم در ارتباط با تهویه مطبوع به کار مشغول بوده است. محصولات اولیه کلیوت شامل انواع چیلرها و پمپ های گرمایشی بوده است. در مدت حدود 30 سال گذشته شرکت کلیوت چندین محصول تهویه ابداع و تولید نموده است که مناسب با تاسیسات و کاربری های مختلف بوده و لذا در بخش هایی از بازار، مانند دستگاه های تهویه مراکز خرید، مجتمع های سینمایی، بیمارستان ها، مناطق پر جمعیت و کلاً مناطق تجاری پیشرو بوده و به عنوان مارکت لیدر اروپا شناخته می شود. تا به امروز، این گروه صنعتی 550 نفر در ایتالیا و 100 نفر نیز در خارج از کشور تحت استخدام دارد.

شرکت کلیوت دارای هفت دفتر منطقه ای در انگلستان، اسپانیا، فرانسه، آلمان، هلند، امارات متحده عربی و روسیه است. شرکت توسعه تاسیسات آترینا به عنوان نماینده انحصاری این شرکت از سال 2016 در ایران فعالیت می نماید. شرکت کلیوت قدیمی ترین برند ایتالیایی فعال در بازار کشور است که طی بیش از یک دهه فعالیت در ایران، در پروژه های ملی و خاص متعددی از محصولات پیشرفته و با کیفیت این شرکت استفاده شده است. همچنین شرکت کلیوت ایتالیا بیشترین فروش را در کشورهای خاورمیانه داشته و از اینرو دارای دفتر خدمات پس از فروش مجهز به کلیه قطعات یدکی و تجهیزات لازم در کشور امارات متحده عربی می باشد تا در مواقع ضروری نسبت به ارائه خدمات مربوطه و ارسال قطعات با سرعت بالا در منطقه اقدام نماید که این مهم در کنار انبار قطعات موجود در کشور و تیم فنی مهندسی کار آزموده شرکت توسعه تاسیسات آترینا، طی سال های اخیر اطمینان هرچه بیشتر کارفرمایان محترم را جلب نموده است.

 

 

 محصولات کلیوت

چیلر تراکمی هواخنک و آب خنک مجهز به کمپرسور اسکرو
چیلر تراکمی هواخنک و آب خنک مجهز به کمپرسور اسکرال
چیلر سانتریفیوژ
انواع فن کویل
سیستم های هوارسان (هواساز)
هیت پمپ
روف تاپ پکیج
کاندنسینگ یونیت
سیستم های سرمایش دیتاسنتر

 

ویدئو کلیوت

چهارشنبه, 01 -2666 11:12

دژا انرژی

 

دژاتک اسمی است که سـال‌ها با مشخصه‌های کیفیت و قابل اعتماد بودن در بازار جـهانی مـطرح مـی‌باشـد. در حال حاضر بیش از نیمی از بویلرهای موجود در اروپا از تکنولوژی انحصاری دژاتک استفاده می‌کنند. آقای جان دکرز بنیان‌گذار شرکت دژاتک یکی از پیشگامان طراحی بویلرهای مرکزی راندمان بالا که انقلابی در این صنعت ایجاد کرد می‌باشد. دژاتک در طول سالیان متمادی پیشگام توسعه، نوآوری در طراحی و خلق طرح‌های خلاقانه در صنعت گرمایش بوده است. طی سال 2015، این شرکت 9 اختراع (Pantent) را به ثبت رسانده است که بر این اساس کیفیت تولیدات همواره در حال بهبود است. دژاتک دانش فنی مهندسی خود را به شرکت‌های دیگر بسط داده و زمینه رشد و توسعه در صنعت گرمایش را فراهم آورده است. در حال حاضر در صنف جهانی تاسیسات، نام دژاتک به معنای نوآوری و کیفیت می‌باشد. از اینرو این شرکت به عنوان تامین کننده برندهای بزرگ و معتبر جهانی مانندUNICAL ،BEAKEART ،BOSCH ،BROTJE ،DE Dietrich و ... می‌باشد.

 

 

ویژگیها و مزایا

ابعاد بهینه و بسـیار کوچـک
عدم نیاز به فضای دسـترسی
افـت فشـار هیدرولـیـکی پایـیـن به دلیــل طــراحی موازی جـریان آب
گستره وسیع تغییرات ظرفیت و کارکرد متناسب با نیاز حرارتی ساختمان
امکان اتصال به سیستم BMS
کــارکــرد بـــدون صــــدا
سبک و مقاوم در برابر هرگونه خوردگی و رسوب
کـــارکــرد بــدون لــرزش
کارکرد دائمی و عمر طولانی بویلر به علت کیفیت بالای قطعات و سـاخت
مجهز به سیستم کنترل جـبـران ساز مـحـیـطی
قـابـلیـت بـرنـامــه‌ریـزی و کـنـتـرل از راه دورمحصولات دژاانرژی:

مدل Floorflex 300kW-170kW
مدل Intermodule 630kW-340kW
مدل Intermodule Maxi 1020kW-680kW

 

ویدئو دژا انرژی

پنج شنبه, 02 اسفند 777 08:18

بیانیه ماموریت

 

تلاش مدیران، کارکنان و متخصصان توسعه تاسیسات آترینا همواره در جهت انتقال دانش فنی مهندسی در کنارعرضه محصولات و تجهیزات روز دنیا در زمینه صنعت تهویه مطبوع است.

این شرکت با پیگیری اهداف زیر، ارکان فعالیت خود را مبتنی بر ارائه راه حل های جامع و کامل به پروژه های ساختمانی و صنعتی با رویکرد تخصص گرائی، تنوع، کیفیت، استفاده از تکنولوژی های روز با توجه به اصل یادگیری مستمر و شایستگی های فنی – مدیریتی بنا نهاده است.


ما در قبال کارفرمایان، سرمایه گذاران، بهره برداران و تمام کسانی که از تجهیزات و یا خدمات ما استفاده می کنند مسئولیت داریم.
ما برای تامین نیاز مشتریان خود تمام تلاش و اهتمام خود را انجام خواهیم داد.
ما باید به طور دائم تلاش نمائیم با حفظ و یا افزایش کیفیت تجهیزات و خدمات ارائه شده، قیمت ها را در سطح مناسب و معقول حفظ نموده و یا کاهش دهیم.

تحویل تجهیزات و یا عرضه خدمات شرکت توسعه تاسیسات آترینا همواره بایستی در حداقل زمان و در زمان تعهد شده انجام پذیرد.

ما در قبال کارکنان خود، آقایان و خانم ها در هر جای کشورعزیزمان ایران که با ما کار می کنند، مسئول هستیم.

شخصیت هر کدام از همکاران باید پذیرفته شده و باید به آنها احترام گذاشته شود.آن ها باید در شغل خود احساس امنیت کنند. محل کار آنها باید تمیز، مرتب و ایمن بوده و کارکنان باید در ارائه پیشنهاد و یا انتقاد احساس آزادی کنند.

 

 

ما در قبال جامعه ای که در آن زندگی و کار می کنیم و همچنین جامعه جهانی، مسئول هستیم.
ما باید ارزش های اجتماعی، سلامتی بیشتر و آموزش را تشویق کنیم.
ما باید از ضوابط مناسب محیط زیست و منابع طبیعی حمایت کنیم.
ما به قوانین و مقررات ملی و بین المللی پایبند هستیم.
ما به حقوق مشتریان خود احترام می گذاریم و آن ها را بخشی از خانواده شرکت می دانیم. خشنودی مشتری اولویت نخست ماست.
ما به مدیریت دانش، خلاقیت و نوآوری ارج می نهیم.
ما همواره به نوآوری و خلاقیت برای پاسخگویی به نیاز مشتریان و بالابردن سطح كیفیت زندگی مشتریان توجه داریم.
ما همواره سعی بر صداقت و صراحت در ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی داریم.
ما همواره سعی بر ایفای نقش کلیدی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشور با کمک به توسعه زیرساخت‌های صنعتی و عمرانی داریم.

پنج شنبه, 11 -2666 20:06

تاریخچه آترینا

 

شرکت توسعه تاسیسات آترینا به عنوان مجموعه ای پیشرو در صنعت تاسیسات به ارائه خدمات فنی مهندسی و فعالیت تخصصی در زمینه سیستم های سرمایشی گرمایشی و تهویه مطبوع شامل مشاوره، تامین و اجرای تاسیسات مکانیکی، طراحی، نظارت، اجرا و راه اندازی پروژه های مختلف ساختمانی و صنعتی در کشور می پردازد. مدیران و کارکنان این شرکت به عنوان پایه گذاران بومی سازی و اجرای سیستم ها و تکنولوژی های نوین و پیشرفته تاسیساتی کشور شناخته می شوند. سابقه تدوین استانداردهای ملی در زمینه برچسب انرژی ساختمان و تاسیسات از جمله تلاش های صورت گرفته در این زمینه می باشد. طراحی، نصب، نظارت، راه اندازی و بهره برداری از تکنولوژی بویلرهای چگالشی در کشور برای اولین بار توسط کارکنان این شرکت و پس از گذراندن دوره های متعدد آموزشی در کشورهای اروپایی صورت پذیرفته است. همکاری در طراحی و راه اندازی بزرگترین پروژه خورشیدی کشور، طراحی اولین پروژه سبز کشور، طراحی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی اولین ساختمان انرژی صفر کشور، طراحی، نظارت، اجرا و راه اندازی بزرگترین پروژه بویلرهای چگالشی کشور، سرویس دهی، پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش در زمینه تجهیزات و سیستم های سرمایشی گرمایشی، پروژه ملی طراحی، نصب و بهره برداری از سیستم های تولید همزمان برق و حرارت و برودت (CCHP) از دیگر فعالیت ها و خدماتی می باشند که با همکاری شرکت های معتبر بین المللی توسط مدیران و کارکنان گروه مهندسی آترینا انجام شده است.

 

 

 

با توجه به فعالیت های درخشان تخصصی شرکت توسعه تاسیسات آترینا در زمینه تاسیسات و سیستم های انرژی، این شرکت به عنوان نماینده انحصاری شرکت کیتورامی کره جنوبی (Kiturami) و شرکت کلیوت ایتالیا (Clivet) با رویکرد تامین تجهیزات و تکنولوژی های مدرن و با کیفیت و شرکت دژا انرژی هلند (Dejaenergy) مبدع تکنولوژی بویلرهای چگالشی در اروپا و شرکت ساوینو ایتالیا (Savino) در زمینه تامین انواع سیستم های سرمایشی با رویکرد فنی مهندسی فعالیت می نماید.

 

 

 

 

 

linefooter

whatsapp telegram instagram