پیشـرو در صنعت تاسیسات

info [at] atrina [dot] org

78339000 (21)98+

سه شنبه, 19 -2666 12:59

خدمات فنی، مهندسی و مشاوره

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)


توسعه تاسیســات آترینا به ارائــه خدمات تخــصصی طــراحــی، نــظــارت، اجــرا و مــشــاوره در انتـخــاب و ســـایــزینــگ سیــستم‌های تــهویه مطبوع ساختمانی و صنعتی با هـدف حــفــظ منافع کــارفرمایان با کاهش هــزینه‌های سـرمایـه‌گذاری و ارتــقاء رتبه انرژی و مـهیا نمودن ســطح بالاتری از شرایط آسایشی برای ساكــنین ساخــتمان می‌پردازد. تاسیسات بهــینه ساخــتمان شامل انتخاب درســت هر یـک از تجــهیزات، طــــراحــی و اجــرای مطلوب و متـــناسب بــا شــرایط اختــصـاصی ساخـتمــان و بهـــره‌بــرداری صحــیح از سیســتم‌های مربوطه می‌باشد. ایـن شرکـت با تکیه بر سابقه طولانی در حوزه شناخت نـيـازهاي پــروژه در زمان ســاخت، داراي واحد کنــترل کیفیت و مدیریت زمــاني پــــروژه‌ها مي‌باشــد. هــمواره در مــراحـل مــختلف پـروژه‌ها سعي بـر آن بـوده است تا از روش‌هــاي متفاوت و مدرن با رويکرد کاهش زمان، هزينه‌هاي اوليـه در مراحل ســاخت و اجـرا استــفاده گردد. عــدم اجـرای صحیح پروژه‌هــاي ساختماني، اســتفاده از نیــروی انسانی غیر مـاهر در ایـن کار و اســتفــاده از تاسیـسات و تجــهیزات غیر استاندارد و با تکــنولوژی قدیمی، باعــث بـــروز مشـکلات متعــدد در زمــان بهـره‌بـــرداري از ســاختمـان مي‌گردد. بهر‌ه‌گيــري از نيـروي کــار غير مجرب معـمولاً با پنــهان نمـودن مشکلات بوجـــود آمـــده در زمان اجراي کار مصـادف شـــده و هزینه های تعمیر و نگهداری و نهایتا بهره برداری از ساختمان را به شدت افزایش می دهد.

 

جهت جلوگیری از موارد مذکور، این شرکت اقدام به ایجاد تیم های اجرایی متخصص نموده است. برگزاری دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در داخل و خارج از کشور، همکاری دائمی و بلند مدتبا تیم های اجرایی و اتخاذ سیاست های تشویقی از جمله اقدامات انجام شده تاکنون میباشد.  از طرفی نظارت دائمی و موثر در عملیات اجرایی توسط دپارتمان های فنی و تخصصی، کیفیت بالای اجرا توسط این شرکت را تضمین می نماید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 1414 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 11 اسفند 1398 13:01
محتوای بیشتر در این بخش: آموزش »
 

 

 

 

 

linefooter

whatsapp telegram instagram